XE TẢI CHÍNH

ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

1 đầu tiên ở Suizhou

Bắt đầu kinh doanh xe tải

Top 1 ở Trung Quốc

Chính trên xe tải đặc biệt

Chi phí hiệu quả

Bán hàng trực tiếp tại nhà máy

Giá trị mục tiêu năm 2022

10 000 000 000 Nhân dân tệ

Chức năng tùy chỉnh

Tự do & linh hoạt

Chuyên môn

Hơn 50 nhà máy