ҮНДСЭН АЧААНЫ МАШИН

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

Суйжоу дахь анхны 1

Ачааны машин бизнес эхлүүлэх

Хятадын шилдэг 1

Тусгай ачааны машинууд дээр голчлон

Зардлын хувьд үр ашигтай

Үйлдвэрийн шууд борлуулалт

2022 оны зорилтот үнэ цэнэ

10 000 000 000 юань

Тохируулсан функцууд

Эрх чөлөө ба уян хатан байдал

Мэргэшил

50 гаруй үйлдвэр